DZIKA GĘŚ historia

Dzika Gęś ma wiele wiele gatunków . W Polsce najczęściej występuje wędrowna gęś zbożowa, białoczelna, czasem egipska oraz zagnieżdżająca się Gęgawa – to o niej będę pisać jako o gatunku choć w symbolice gęś to gęś i niezależnie od jej gatunku jej jakości są spójne . Gęgawa to przodkini gęsi domowych – dzikie dziedzictwo jak kaczka krzyżówa dla kaczek 🙂 Również w tym przypadku trochę mniejsza od domowej. Po udomowieniu ok. 3000 lat temu w różnych miejscach, m.in.: Rzymie, Grecji, Egipcie, Babilonii.  dzikie gęsi przestały latać i zwiększyły masę . Same Gęgawy pochodzą z Eurazji . Obecnie jest to gatunek szeroko rozpowszechniony w Europie, Azji oraz północnej Afryce. W Polsce Gęgawa jest ptakiem osiadłym, jednak w innych częściach świata można spotkać populacje migrujące. Po raz pierwszy opisana była u nas ją przez Karola Linneusza w 1758 roku.

GĘŚ GĘGAWA biologia

Wszystkie gatunki dzikich gęsi są wędrowne , jednak tylko Gęgawa zimuje w Polsce zakładając lęgowiska, reszta jest tylko przelotem – leci w okolice koła podbiegunowego. Często można je spotkać wszystkie razem nad zbiornikami wodnymi. 

W okresie przelotów gęś Gęgawa tworzy klucze V.

Klucz gęsi to tak naprawdę doskonale wyliczona aerodynamiczna figura, w której każdy kolejny ptak lecący lekko z boku wpasowuje się w korytarz aerodynamiczny wytworzony przez ptaka na przodzie. I tak lecąc za kimś, leci się oszczędniej, zużywając znacznie miej energii. Obserwując klucz gęsi z dołu widać, że pozycja przewodnika stada nie jest stała, że cały czas prowadzenie obejmuje nowa gęś lecąca do tej pory z tyłu. To wyraz pewnego równouprawnienia. Ptak z przodu wykonuje największą pracę, więc się najszybciej męczy. Lecą na zimowiska w Hiszpanii lub innym szlakiem w okolice Tunezji i Algierii , czasem zatrzymają się we Włoszech. 

W Polsce w okolicach marca-kwietnia składają jaja, które wysiadują ok miesiąc. Pomiędzy 60 a 70 dniem życia zaczynaja latać, pierzą się do czerwca . Odloty na zimowiska odbywają się w pierwszej połowie grudnia, a najwcześniejsze powroty z zimowisk do miejsc lęgowych w drugiej
połowie stycznia, do marca . 

W czasie przelotów zazwyczaj gęsi wiążą się w pary , często na całe swoje życie. Gęsi gęgawe są monomorficzne, co oznacza, że samce i samice mają podobne upierzenie i są trudne do odróżnienia. Różnice można zauważyć jedynie w okresie godowym, gdy samce stają się bardziej agresywne i terytorialne.

Gęś gęgawa jest roślinożerna. Żywi się przede wszystkim trawą, ziołami, liśćmi, pędami roślin, młodymi pąkami, nasionami, jagodami, a także korzonkami i bulwami. 

Znaczenie symboliczne gęsi i jej duchowe jakości

Żaden inny ptak, nie był tak w czczony, wśród tak wielu ludów i kultur na całej Ziemi. Starożytni Egipcjanie i Hindusi, Słowianie i Germanie, Ludy Syberii, Innuici i Indianie – dosłownie wszędzie, gdzie pojawiały się gęsi, ludzie widzieli w nich ucieleśnienie bogów lub ich posłańców.

Jedna z legend głosi, że wielka Pra-Gęś zniosła Złote Jajo, wspaniałe jak Słońce, a z niego wyszedł Stwórca… I tak oto wszyscy, razem z całym Ziemskim Stworzeniem , jesteśmy od Gęsi.

W naszych wierzeniach ludowych gęś kojarzona jest z opiekuńczością, wiernością i szczęściem małżeńskim.

W starożytnym Egipcie utożsamiano ją z ambicją i wolnością, uznawano jako pośrednika między ziemią a niebem.

Celtowie szanowali jej odwagę i wojowniczość.

W starożytnym Rzymie gęś była poświęcona Junonie i uchodziła za symbol miłości, płodności, małżeńskiej wierności, ale także czujności .

W wierzeniach ludowych rosół z gęsiny wykorzystywano w celach leczniczych. Bulion z wódką miał powodować wymioty a roztartym kawałkiem języczka gęsi leczono owrzodzenia i bóle gardła.

Ptaki te służyły do różnego rodzaju wróżb i praktyk magicznych. 

Gęś służyła ludziom jako pożywienie.  Zawsze była symbolem obfitości.

 

Gęś to symbol lojalności, wierności oraz pracy zespołowej i współpracy.

Jednym z głównych symboli, jakie reprezentuje gęś, są podróże – jest ona bardzo dobra w nawigacji więc zasili Cię umiejętnością/darem docierani do celów – dalekich , często niebezpiecznych. Może odnajdziesz cel swojej podróży. Nauczy jak wyzbyć się przeszkód i obcych wpływów na drodze do celu.

Gęś zaprasza Cię do spojrzenia głęboko w swoje serce, aby upewnić się, że wybór należy do Ciebie. 

Gęś ma odwagę i pewność siebie, których potrzebujesz, aby odnieść sukces w życiu. Otrzymasz te cechy, obcując z tym Duchem gęsi.

Gęś to także stara dusza, która potrafi wykorzystać przeszłe doświadczenia (i błędy) i zastosować je w teraźniejszości ( zapamiętuje znane punkty orientacyjne, aby móc je ponownie odwiedzić podczas następnej podróży).

Duch gęsi zachęca do otwierania kanałów komunikacji z rodziną i przyjaciółmi. Tylko wtedy, gdy te kanały będą w pełni otwarte, doświadczysz wzrostu.

Kiedy to  zwierzę pojawia się w twoim życiu, stajesz się bardziej oddany swojemu współmałżonkowi.

Każde zachowanie zwierzęcia jest/ może być lekcją duchową – wtedy to zwykłe zwierzę staje się dla Ciebie zwierzęciem MOCY. 

Gęś nauczy Cię jak się obronić , obronić swoje terytorium. Pokaże jak być wierną/wiernym sobie i Twojej prawdzie.

To prawdziwy AUTORYTET

Idź naprzód z ufnością. Zmierzasz we właściwym kierunku
-Gęś