UWOLNIENIE WSTYDU - rytuał tantryczny

W języku polskim termin WSTYD definiowany jest jako „nieprzyjemne, upokarzające uczucie wywołane świadomością własnych lub cudzych braków połączone z lękiem przed opinią innych.

WSTYD – to emocja o najniższej wibracji w skali świadomości D.Hopkinsa. Carl Jung kiedyś powiedział, że wstyd to emocja, która zjada naszą duszę. 

Wstyd godzi w nas – w nas jako całość . Najczęściej ta zabójcza dla nas emocja zakotwicza, zagnieżdża się już w dzieciństwie ponieważ zawstydzanie stosowane jest powszechnie jako narzędzie wychowawcze – wciąż w wiele domach ! Czy wiesz że wystarczy kilka razy zawstydzić dziecko aby na zawsze poczuło się nikim ?

Złość można wykrzyczeć, żal wypłakać, strach uwolnić z Ciała – nieco mniej mamy narzędzi do pozbycia się z naszych Ciał toksycznego wstydu.

Nie będę pisać tu o historii wstydu bo jest dość bogata i związana głownie z kulturą judeo-chrześcijańską która narzuciła swoje normy moralne .

Wstyd jest ściśle powiązaną emocją z utrata relacji, wykluczeniem .

W dużej mierze WSTYD jest powiązany z wyrażaniem seksualności – podstawowym warunkiem naszego tu bycia . Bez naszej seksualności nie byłoby ŻYCIA!

Wszelkie normy – odstawanie od nich – wstyd …

Zachęcam do lektury książek Brene Brown, które poświęciła całe swoje życie badaniom nad wstydem . Wstyd powoduje , że chcemy się ukryć – często też skrywa się pod gniewem lub jest z nim powiązany – bo to nieustanne przekraczanie Twoich granic!

 Jak wspomniałam niewiele jest narzędzi do uwalniania wstydu , ale jeśli on blokuje Twoje życie na tyle , że nie możesz iść , znaleźć partnera, pracę i wiele innych – trzeba znaleźć do tego metody .

Jedną z metod jest akceptacja Ciebie poprzez przynależność do grupy. Dzięki temu możesz odzyskać poczucie własnej wartości i być sobą.

B.Brown podaje jeszcze kilka metod – jeśli chce opowiem Ci o nich …

Jak wygląda rytuał?

Zapraszam Cię do „zrzucenia” płaszcza wstydu u mnie , przy mnie, gdzie w laboratoryjnych warunkach będziesz mógł/mogła przyjrzeć się tej EMOCJI w Twoim Ciele. Gdzie jest umiejscowiona , jak się czujesz.
Ja będę Ci nieoceniającym , czułym przewodnikiem.
Rodzaj rytuału UWALNIAJĄCEGO Cię od WSTYDU dobierzemy wspólnie – w zależności od twojej potrzeby.

Zapewniam Cię płaszcz wstydu można zdjąć, ponieważ nie jest to uczucie, które jest z nami od momentu urodzenia. Jest to brzemię, które jest nabyte, wyuczone. Często przekazywane z pokolenia na pokolenie, jako nieuświadomione, rodzinne dziedzictwo.

Na początku zawsze rozmowa

Najpierw oczywiście wysłucham Twojej opowieści – to ważny element naszego spotkania ponieważ wyrażenie jest pierwszym stopniem oczyszczenia .

Zaproszę Cię do nagiej PRAWDY

Zaproszę Cię do nagiej PRAWDY , na tyle na ile będzie się to mieściło w Twoich granicach.

Złożę honory Twojej Istocie

Złożę honory Twojej Istocie dzięki czemu odzyskasz w sposób symboliczny i dosłowny swoja GODNOŚĆ .

Obmyję z wdzięcznością Twoje Ciało

Na koniec Rytuału obmyję z wdzięcznością Twoje Ciało które wypełnimy podczas zmysłowego masażu nowym zapisem, takim jakiego sobie życzysz - to jest wg. intencji

Integracja

po czym spotkamy się znów w słowie, przy filiżance herbaty aby przejrzeć się w sobie , z miłością …

Co da Ci taki rytuał?

  • zmniejszy lub całkowicie usunie z Twojego Ciała zapisy somatyczne zawstydzeń których doświadczyła/eś w dzieciństwie
  • podniesie poczucie własnej wartości
  • zrozumiesz swój WSTYD
  • uwolni z Twojego Ciała blokujące przepływ energii życiowej napięcia
  • uwolni Cię od poczucia grzeszności
  • pozwoli zaakceptować swoją seksualność
  • poczujesz znów swoją niewinność